รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน โครงการสานฝันการกีฬาฯ