บทความ

 

ความฝันที่บ้านเรา

เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในขณะนี้ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าในฐานะครูคนหนึ่งรู้สึกเศร้าสลดทุกครั้งที่ได้ทราบข่าวว่า เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น นั้นหมายถึงเกิดความสูญเสียอย่างแน่นอน เช่น ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือนเสียหาย ที่น่าเศร้าที่สุดคือ สูญเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะครู ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ถ้าหากแม่พิมพ์ของชาติถูกทำลายลงเรื่อยๆ แล้วจะมีใครที่ไหนจะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเยาวชนไทย

ทุกวันนี้ ก่อนออกจากบ้าน ข้าพเจ้าบอกภรรยา และลูกเสมอว่า ข้าพเจ้าออกไปทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ถึงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงอันตรายมากเพียงใด แต่ข้าพเจ้าไม่อาจละทิ้งหน้าที่นี้ได้ เพราะหน้าที่ของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่นัก หากข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ และถึงขั้นสูญเสียชีวิต ขอให้ภรรยาและลูกจงภาคภูมิใจในตัวของข้าพเจ้า ที่ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุด ซึ่งทุกครั้งก่อนที่ข้าพเจ้าจะออกจากบ้าน ข้าพเจ้าจะเห็นรอยยิ้มพร้อมด้วยน้ำตาของคนที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุด ข้าพเจ้ารู้ดีว่าคนรอบข้างรู้สึกกังวลและเป็นห่วง แต่ก็ยินยอมให้ข้าพเจ้าออกไปทำหน้าที่ของตนเอง พวกเขาได้แต่วิงวอนขอพรให้ข้าพเจ้าเดินทางด้วยความปลอดภัย และกลับมาสู่อ้อมกอดกันและกันอีกครั้ง

ข้าพเจ้าทราบดีว่า รัฐบาลเองมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แล้ว แต่นับวันสถานการณ์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ข้าพเจ้าขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ทันทีและทั่วถึง มากกว่าการกระจายงบประมาณแต่ผลที่ได้รับแค่เพียงน้อยนิด

อย่างไรก็ตาม 3 จังหวัดชายแดนใต้ของเรา เป็นจังหวัดที่น่าอยู่มาก ธรรมชาติสวยงาม บรรยากาศดี ใครที่มีโอกาสเยี่ยมเยือน 3 จังหวัดแล้ว จะกลับไปด้วยความประทับใจ ทุกคนที่นี่อยู่อย่างพี่น้อง มีความรักสามัคคีกัน และที่สำคัญมีวัฒนธรรมที่ดีงามอีกด้วย อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป

ไม่จำเป็นที่ 3 จังหวัดจะเป็นเมืองใหญ่โต เต็มไปด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ ขอแค่ให้บ้านเมืองของเราสงบสุข ได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข ไปทำงานมีภรรยาให้กำลังใจ มีลูกมาโอบกอด และกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ได้เห็นรอยยิ้มของคนที่รัก

…แค่นี้ก็พอใจแล้ว

อภิรักษ์ สำเร คุณครูโรงเรียนบ้านปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา