Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events

Events List Navigation

พฤษภาคม 2018

ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2561

พฤษภาคม 24 @ 08:00 - สิงหาคม 27 @ 17:00

ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และร…

Find out more »

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

พฤษภาคม 24 @ 08:00 - ธันวาคม 31 @ 17:00

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ…

Find out more »
มิถุนายน 2018

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15

มิถุนายน 8 @ 08:00 - กรกฎาคม 21 @ 23:30

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ…

Find out more »

ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเรียน “โครงการเพาะกล้าปาริชาต”

มิถุนายน 8 @ 08:00 - สิงหาคม 15 @ 23:30
Find out more »

ม.ทักษิณ จัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 15-20 สิงหาคม 2561

มิถุนายน 8 @ 08:00 - สิงหาคม 20 @ 23:30

 

Find out more »

ม.ทักษิณ จัดโครงการประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ภูมิใจ…ไทยแลนด์” 

มิถุนายน 14 @ 08:00 - กรกฎาคม 24 @ 17:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเร…

Find out more »

ประกาศจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ส่วนงานวิชาการลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

มิถุนายน 14 @ 08:00 - ธันวาคม 31 @ 17:00

ประกาศจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ส่วนงานวิชาการลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลั…

Find out more »

ติดตามรับฟังข่าวสารของมหาวิทยาลัยทักษิณได้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ FM 88.25 MHz

มิถุนายน 14 @ 08:00 - ธันวาคม 31 @ 17:00

ติดตามรับฟังข่าวสารของมหาวิทยาลัยทักษิณได้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยท…

Find out more »

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน..

มิถุนายน 14 @ 08:00 - สิงหาคม 6 @ 17:00

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน.. ใน…

Find out more »

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน..

มิถุนายน 14 @ 08:00 - สิงหาคม 6 @ 17:00

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน. ในร…

Find out more »
+ Export Events