Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for เมษายน 2018

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์
1

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

2

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

3

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

4

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

5

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

6

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

7

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

8

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

9

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561

10

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561

11

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561

12

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561

13

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561

14

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561

15

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561

16

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561

17

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561

18

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

19

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

20

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

21

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

22

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

23

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

24

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยทักษิณ กินดีอยู่ดีตามวิถีใต้ สืบสานประเพณีไทย วันไหลสงกรานต์ สนุกสนาน บ๊ายบายเฟรชชี่ 2560

25

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยทักษิณ กินดีอยู่ดีตามวิถีใต้ สืบสานประเพณีไทย วันไหลสงกรานต์ สนุกสนาน บ๊ายบายเฟรชชี่ 2560

26

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยทักษิณ กินดีอยู่ดีตามวิถีใต้ สืบสานประเพณีไทย วันไหลสงกรานต์ สนุกสนาน บ๊ายบายเฟรชชี่ 2560

27

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยทักษิณ กินดีอยู่ดีตามวิถีใต้ สืบสานประเพณีไทย วันไหลสงกรานต์ สนุกสนาน บ๊ายบายเฟรชชี่ 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TSU Family Car Rally”

28

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยทักษิณ กินดีอยู่ดีตามวิถีใต้ สืบสานประเพณีไทย วันไหลสงกรานต์ สนุกสนาน บ๊ายบายเฟรชชี่ 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TSU Family Car Rally”

29

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยทักษิณ กินดีอยู่ดีตามวิถีใต้ สืบสานประเพณีไทย วันไหลสงกรานต์ สนุกสนาน บ๊ายบายเฟรชชี่ 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TSU Family Car Rally”

30

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบถามข้อมูลได้ที่ 074-317600-1 ต่อ 7109

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TSU Family Car Rally”

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ที่เปิดอบรม

1

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TSU Family Car Rally”

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ที่เปิดอบรม

2

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TSU Family Car Rally”

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ที่เปิดอบรม

3

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TSU Family Car Rally”

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ที่เปิดอบรม

4

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TSU Family Car Rally”

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ที่เปิดอบรม

5

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TSU Family Car Rally”

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ที่เปิดอบรม

+ Export Events