By admin

ศค.จชต. ขอเชิญชวน
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

👉เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชา และการเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ
(ฟรีค่าใช้จ่าย)

📌วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำหรับเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ (ระดับอุดมศึกษา)
📌วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำหรับเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี