ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Similar Posts