ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพื่อใช้ในการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานขอศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Similar Posts