Day: มิถุนายน 22, 2022

ศค.จชต.ร่วมตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่บ้าน/ตำบล

ศค.จชต.ร่วมตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่บ้าน/ตำบล

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

ศค.จชต. หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จชต. ที่เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย

ศค.จชต. หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จชต. ที่เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…