Day: กันยายน 11, 2022

ศค.จชต. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการบริการของบุคลากร ศค.จชต.

ศค.จชต. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการบริการของบุคลากร ศค.จชต.

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…