Day: กันยายน 14, 2022

ศค.จชต.ร่วมพบปะยามเช้า ประจำปี 2565  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

ศค.จชต.ร่วมพบปะยามเช้า ประจำปี 2565 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต. สัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศค.จชต. สัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต.จัดประชุมสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศค.จชต.จัดประชุมสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต.เข้าร่วมกิจกรรม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้”

ศค.จชต.เข้าร่วมกิจกรรม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้”

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…