ตุลาคม 10, 2022

ศค.จชต. ร่วมแสดงความยินดี นายมนัสฌาน์ ชูเชิด เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 10, 2022

ศค.จชต. ประธานเปิดกิจกรรม“พัฒนาผู้เรียนการศึกษานอกระบบชายแดนใต้เพื่อรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า”

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 10, 2022

ศค.จชต.ประชุมวางแผน การดำเนินงานโครงการ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 10, 2022

ศค.จชต.ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 10, 2022

ศค.จชต.ประชุมเครือข่ายสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 10, 2022

ศค.จชต.ร่วมพบปะการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 10, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 11 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 10, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 12 และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ […]
ตุลาคม 10, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 9 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

/*! elementor – v3.7 […]