ตุลาคม 17, 2022

ศค.จชต.ร่วมหารือการขับเคลื่อนโครงการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 17, 2022

ร่วมเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

     วันที่ […]
ตุลาคม 17, 2022

ศค.จชต.ร่วมประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข จชต. ปี 66 เน้นการขับเคลื่อน นโยบายสำคัญ 5 งานหลัก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

/*! elementor – v3.7 […]