ตุลาคม 25, 2022

ศค.จชต. ร่วมประชุมและให้คำแนะนำ เพื่อกำหนดประเด็นเตรียมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2566)

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 25, 2022

ศค.จชต. ร่วมแถลงและรับฟังผลการสัมมนา การระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 25, 2022

ศค.จชต. ร่วมประชุมสัมมนาแผนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 25, 2022

ศค.จชต.ต้อนรับ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ทุน CP ALL ประจำปีการศึกษา 2566

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 25, 2022

ศค.จชต. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 25, 2022

ศค.จชต. ร่วมประชุมแผนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบฯ 2566

/*! elementor – v3.7 […]