ตุลาคม 27, 2022

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 8/2565

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 27, 2022

ศค.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 27, 2022

ศค.จชต. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่อง จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7/2565

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 27, 2022

ศค.จชต.ร่วมประชุมชี้แจงกำหนดประเด็นเตรียมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2566)

     วันที่ […]