พฤศจิกายน 8, 2022

ศค.จชต. ร่วมหารือการขับเคลื่อนโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”

/*! elementor – v3.8 […]
พฤศจิกายน 8, 2022

ศค.จชต.ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2565

/*! elementor – v3.8 […]
พฤศจิกายน 8, 2022

ร่วมนำเสนอภารกิจงานของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

/*! elementor – v3.8 […]
พฤศจิกายน 8, 2022

ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

/*! elementor – v3.8 […]
พฤศจิกายน 8, 2022

สมช.ร่วมกับ ศค.จชต. จัดประชุมหารือส่วนราชการ เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของ(อบศ.จชต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

/*! elementor – v3.8 […]