กุมภาพันธ์ 6, 2023

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กุมภาพันธ์ 6, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

/*! elementor – v3.1 […]
กุมภาพันธ์ 6, 2023

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

/*! elementor – v3.1 […]
มกราคม 17, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8

/*! elementor – v3.1 […]
ธันวาคม 6, 2022

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

     สำนักง […]
ตุลาคม 11, 2022

รับสมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่งจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566/2567

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 10, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 11 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

/*! elementor – v3.7 […]
ตุลาคม 10, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 12 และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ […]
ตุลาคม 10, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 9 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

/*! elementor – v3.7 […]