ประกาศ/รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ประกาศรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แจ้งความประสงค์และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
|

ประกาศรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แจ้งความประสงค์และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5
|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

รับสมัครอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
|

รับสมัครอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 7
|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 7

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

รับสมัครคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565
|

รับสมัครคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 6 และปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 11
|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 6 และปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 11

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ “Southern Border Provinces International Education 2022 เปิดมุมมองการศึกษาต่อต่างประเทศ”
|

เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ “Southern Border Provinces International Education 2022 เปิดมุมมองการศึกษาต่อต่างประเทศ”

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เชิญ…