ข่าวประชาสัมพันธ์

ศค.จชต. สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศค.จชต. สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต.ร่วมพบปะยามเช้า ประจำปี 2565  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

ศค.จชต.ร่วมพบปะยามเช้า ประจำปี 2565 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต. สัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศค.จชต. สัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต.จัดประชุมสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศค.จชต.จัดประชุมสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต.เข้าร่วมกิจกรรม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้”

ศค.จชต.เข้าร่วมกิจกรรม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้”

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต.ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศค.จชต.ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการบริการของบุคลากร ศค.จชต.

ศค.จชต. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการบริการของบุคลากร ศค.จชต.

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

/*! elementor – v3.7.2 – 21-08-2022 */ .ele…