กุมภาพันธ์ 9, 2023

ศค.จชต. ร่วมลงพื้นที่ประสานการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนประชารัฐในการสร้างโอกาสทางการศึกษา

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2 […]
กุมภาพันธ์ 9, 2023

ศค.จชต.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำจังหวัดปัตตานี

/*! elementor – v3.1 […]
กุมภาพันธ์ 9, 2023

ศค.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนบูรณาการความร่วมมือด้านภาษา เพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

/*! elementor – v3.1 […]
กุมภาพันธ์ 9, 2023

ศค.จชต. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี

/*! elementor – v3.1 […]
กุมภาพันธ์ 9, 2023

ศค.จชต. ร่วมกับกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประชุมคณะทำงานบูรณาการและขับเคลื่อนงานสังคมพหุวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

/*! elementor – v3.1 […]
กุมภาพันธ์ 8, 2023

ศค.จชต.ร่วมต้อนรับและหารือ ประเด็น แนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงาน ทุนการศึกษา “วรเกษตรเมธี”

/*! elementor – v3.1 […]
กุมภาพันธ์ 8, 2023

ประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนการเรียนรู้นักเรียน นักศึกษาต้นแบบด้านทักษะอาชีพในชุมชนของวิทยาลัยขนาดเล็กฯ

/*! elementor – v3.1 […]
กุมภาพันธ์ 8, 2023

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

/*! elementor – v3.1 […]
กุมภาพันธ์ 8, 2023

ต้อนรับ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ

/*! elementor – v3.1 […]