ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Centre for Propelling the Education in Southern Border Provinces

ที่อยู่
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
ติดต่อเรา

โทร : 073 – 420360

โทรสาร : 073 – 420361

Email : moe.south2557@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 08:30 น. – 16:30 น.

เสาร์-อาทิตย์ : ปิดทำการ