บริการข้อมูล

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีข้อมูลสารสนเทศที่เปิดเผยได้ สำหรับให้ประชาชนใช้ในการค้นหาและศึกษา

สถิติการศึกษา

เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ITA 2566

รับสมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่งจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 13  ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 11 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 12 และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 9 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7

องค์กรหลัก

องค์กรหลัก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้