ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ “Southern Border Provinces International Education 2022 เปิดมุมมองการศึกษาต่อต่างประเทศ”
อ่านต่อ...
ประกาศ/รับสมัคร
เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ “Southern Border Provinces International Education 2022 เปิดมุมมองการศึกษาต่อต่างประเทศ”
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022-2023
อ่านต่อ...
จัดซื้อจัดจ้าง