ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ/รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 11 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 12 และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 10
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 9 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7
อ่านต่อ...
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านต่อ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านต่อ...