ศค.จชต. ร่วมลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาและจัดตั้งโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาและจัดตั้งโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. ร่วมลงพื้นที่ฯ เพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลในการพัฒนาและจัดตั้งโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง

Similar Posts