ศค.จชต. ร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาวิจัยสถานภาพการใช้ภาษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาวิจัยสถานภาพการใช้ภาษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เพื่อรับฟังการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมพิจารณาแนวทางและขอบเขตการสำรวจสถานภาพ รวมทั้งทัศนคติการใช้ภาษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts