ศค.จชต. ประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผอ. ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 31 ราย (ผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 12 ราย)

Similar Posts