ศค.จชต. ร่วมเปิดการอบรมฯ “หลักสูตรพัฒนาการอ่าน มุ่งสมรรถนะการสื่อสาร”

ศค.จชต. ร่วมเปิดการอบรมฯ “หลักสูตรพัฒนาการอ่าน มุ่งสมรรถนะการสื่อสาร”
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กิจกรรมอบรมสร้างประสบการณ์การสอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริงให้ครูภาษาไทย “หลักสูตรพัฒนาการอ่าน มุ่งสมรรถนะการสื่อสาร” โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ พร้อมทั้งได้พบปะ พูดคุยกับผู้เข้าอบรมในการใช้ภาษาไทย เพื่อพัฒนานักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถอ่านออก เขียนได้คล่อง พัฒนารูปแบบสื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศค.จชต. ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์และการขับเคลื่อนงานของศูนย์ดังกล่าว ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Similar Posts