ศค.จชต.เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเปิดโลกการศึกษาอาชีพนักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเปิดโลกการศึกษาอาชีพนักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting การประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ในการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดโอกาสเข้าถึงการแนะแนวด้านอาชีพ ได้เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษา รู้ถึงความถนัด ความสามารถและรู้จักตนเองมากขึ้นมีเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อด้านอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts