ศค.จชต. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

      วันที่ 7 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 13 ราย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Similar Posts