ศค.จชต. ร่วมหารือภาพรวมรูปแบบการจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่าน “เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้”

        วันที่ 9 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมหารือภาพรวมรูปแบบการจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่าน “เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ และพิจารณารูปแบบการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts