ศค.จชต. ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการศึกษาบนข้อมูล TP Map ของกระทรวงมหาดไทย

    วันที่ 11 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการศึกษาบนข้อมูล TP Map ของกระทรวงมหาดไทย โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อนำเยาวชนตามข้อมูล TP Map ของกระทรวงมหาดไทย ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับเข้าระบบการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ และ หาแนวทางพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพ เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน สำหรับเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

Similar Posts