ศค.จชต. เตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ จชต.

       วันที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ การประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งมีหน่วยงานทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts