ศค.จชต.หารือแนวทางการนำสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยไปใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาฯ

     วัันที่ 17 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อหารือแนวทางการนำสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยไปใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ เข้าหารือแนวทางการนำสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยไปใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Similar Posts