ศค.จชต. ประชุมการจัดทำแนวทางการลดการบ่มเพาะและบิดเบือนคำสอนทางศาสนาเพื่อสลายอุดมการณ์

               วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมการจัดทำแนวทางการลดการบ่มเพาะและบิดเบือนคำสอนทางศาสนาเพื่อสลายอุดมการณ์ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น  ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รองผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแนวทางการลดการบ่มเพาะและบิดเบือนคำสอนทางศาสนาเพื่อสลายอุดมการณ์ ในองค์ประกอบที่ 1 การศึกษาในระบบ (Formal Learning) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts