|

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1-7qyAJpUcBSdKGb99-jQ4tZl3tVIbA0-?usp=sharing

Similar Posts