ศค.จชต. ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

            วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาล นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้างานส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Similar Posts