ศค.จชต. ร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546

           ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางฮาสาน๊ะ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมปรับปรุงสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ทั้ง 3 ระดับ 8 สาระวิชา ตามโครงการส่งเสริมการนำหลักการทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไปใช้ จัดโดยศึกษาธิการภาค 7 ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Similar Posts