ศค.จชต.ประชุมติดตามการพัฒนาโปรแกรมและจัดทำระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

           วันที่ 22 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมติดตามการพัฒนาโปรแกรมและจัดทำระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะพัฒนาระบบโปรแกรมทุนได้แก่ นายวิศนุพงศ์ ถ้ำทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนายปรัชญา ก๋าอิน ครชำนาญการโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษาและเยียวยา รายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาโปรแกรมและการจัดทำระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษาฯ รวมทั้งหารือวิธีการดำเนินการยื่นเอกสารขอรับทุนฯ ผ่านระบบ และการนำเสนอรายชื่อผู้ยื่นอเอกสารขอรับทุนฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณา เพื่อหาข้อสรุปในการพัฒนาระบบในระยะต่อไป

Similar Posts