ศค.จชต. ร่วมลงพื้นที่ “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

       ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคร่วมกันระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค โดยเฉพาะนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ร่วมลงพื้นที่ รับฟังผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา และร่วมให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย และโรงเรียนนานาชาติวินฟิลด์ ตำบลมะเร็ต อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2565

Similar Posts