วันที่ 29 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพและมอบเงินซากาตแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว (หญิงหม้ายมุสลีมะห์) ภายใต้โครงการอบรมบทบาทแม่เลี้ยงเดี่ยวกับการดูแลบุตรให้อบอุ่นเมื่อขาดผู้นำครอบครัว ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถบริหารจัดการในการอบรมดูแลบุตรได้อย่างถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม และสามารถสร้างบรรยากาศการดูแลบุตรในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอิหม่าม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี