ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษามัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023

        วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษามัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023 ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts