ศค.จชต.ประชุมประเด็นข้อปรึกษาหารือการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

          วันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมประเด็น    ข้อปรึกษาหารือการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดย ดร.วาทิต   มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณาสรุปข้อมูลการดำเนินงานตามข้อปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 23 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดน  ภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts