|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022-2023

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022-2023 สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ตาลิงค์ https://bit.ly/3jWfLr8

Similar Posts