บรรยากาศการสอบข้อเขียน สำหรับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2022-2023 ณ ศค.จชต.

                 วันที่ 19 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ดำเนินการสอบข้อเขียน สำหรับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2022-2023 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รองผอ.ศค.จชต. พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบ โดยจำนวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนทั้งสิ้น 18 คน จำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 16 คนจำนวนผู้ขาดสอบทั้งสิ้น 2 คน ทั้งนี้ ศค.จชต. ได้ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ณ หน่วยสอบที่ 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts