สำรวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของเยาวชนในจังหวัดหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของเยาวชนในจังหวัดหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ตามลิงค์ https://zhort.link/IAh

Similar Posts