ศค.จชต. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

         วันที่ 25 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ดร.วาทิต    มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสว่างพงษ์ สมมาตร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ศค.จชต. และนายณัฎฐกิตติ์ บุญเก่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ทั้งนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Similar Posts