ศค.จชต. ร่วมประเมินสถาบันปอเนาะต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

              วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. ร่วมเป็นคณะกรรมการสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบระดับจังหวัด เพื่อร่วมคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะที่ร่วมจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้ารับการประเมินระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี กรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดปัตตานี นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้อำนวยการ สช. จังหวัดปัตตานี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และรองผู้อำนวยการ ศค.จชต.

Similar Posts