ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

         วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการประชุมในครังนี้ ได้เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนฯ พิจารณาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,106 ราย

Similar Posts