ศค.จชต. ร่วมประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

                          วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ ตรงนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวธิราภรณ์ สุขศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมรับฟังการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts