วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อนรับคณะผู้แทน หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 14 ภายใต้โครงการ CSR มส.14 ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือสังคมลดผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ด้านการศึกษา) ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร ศค.จชต. ร่วมรับมอบฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี