ศค.จชต. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านการศึกษา) เป็นประธานในพิธีฯ และ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีลงนามฯ จำนวน 9 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี

Similar Posts