ศค.จชต.พิจารณายกร่างการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ที่ใช้ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (รอศ.) และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

           วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมพิจารณายกร่างการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ที่ใช้ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (รอศ.) และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนยืขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ มีผู้แทนจากศธ.ภาค 7, สช.นราธิวาส, สพป.นราธิวาส เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมประชุมยกร่างฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts