ศค.จชต. ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

                           วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อส่งเสริม ให้ลูกเสือ เนตรนารี ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เป็นการสร้างสำนึกการมีส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร มีความรักและความสามัคคีภายในองค์กร สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก กระทรวงศึกษาธิการ

Similar Posts